Bitter Words

Katarzyna Kalua Kryńska Architekt, designer i artysta fotograf. Doktor sztuk pięknych. Miłośniczka fotografii analogowej. Specjalizuje się w fotografii portretowej i artystycznej posługując się fotografią tradycyjną, technikami szlachetnymi i historycznymi.

Propaguje fotografię alternatywną i pracę w ciemni. Używa aparatów średniego i wielkiego formatu. Należy do Związku Polskich Artystów Fotografików. Brała udział w ponad 40 wystawach indywidualny i zbiorowych m.in. w Polsce, Irlandii, Portugalii, Holandii, Hiszpanii, Niemczech i USA.

zapraszamy na wystawę

Bitter Words, 2019