CAS:13746-66-2, WE:214-686-6

Urodziłam się w rodzinie artystycznej, co niewątpliwie ukształtowało mnie i moje zainteresowania w dziedzinie sztuki. Silna presja fotograficzno-malarska skłoniła mnie do podjęcia nauki w dziedzinie odmiennej od fotografii. Ukończyłam biologię, która jest moją drugą pasją życiową.

Jednakże wieloletnie zainteresowania skłaniają mnie do rozwijania się w dziedzinie fotografii, która pozwala mi na poszukiwanie emocji i zapisywanie otaczającego mnie piękna. Przez fotografię poznaję świat, ludzi nawiązuję przyjaźnie.

zapraszamy na wystawę

CAS:13746-66-2, WE:214-686-6, 2022