Drzewo

Drzewa stały się dla mnie lustrem, dzięki któremu możemy dostrzec to, co przed nami ukryte. Z cyklu DRZEWO (2017-2022),Wilga 2017

zapraszamy na wystawę