Filharmonia

Miłuję muzykę, architekturę, fotografię. Tam gdzie się pojawia phileo jest harmonia, rytm, improwizacja, kontrapunkt… Koncert w Filharmonii – dźwięk wybrzmiewa w skupieniu w czystej postaci, wybrzmiewa poprzez człowieka, instrumenty, przez architekturę, przestrzeń, czasem też przez obraz. 

Od razu przypominam sobie przepiękny koncert w sali kameralnej Barokowej Orkiestry filharmoników z Berlina. Perełka. Ile jest dziś tutaj phileo i harmonii?

Muzyka zawdzięcza architekturze istnienie, więc wracam do mojej fotografii i zadaję sobie pytanie –  czy w takiej architekturze, mimo harmonii, rytmu… Muzyka może być odmrożona*? 

 

* Goethe powiedział, że architektura to zamrożona muzyka.
Na fotografii Filharmonia Szczecińska Mieczysława Karłowicza

zapraszamy na wystawę